KlarPris integritetspolicy

Senast uppdaterad: 27-06-2018.

 

Nedan följer KlarPris integritetspolicy om skydd av personuppgifter, och beskriver processerna för skydd av personuppgifter i KlarPris software (också kallat ”Inköpsportalen”), samt KlarPris hemsidor. Denna policy förklarar när och hur vi behandlar dina personuppgifter, särskilt i förhållande till våra legitima intressen. Du kan be oss om att stoppa behandlingen av dina personuppgifter när som helst.

 

Denna integritetspolicy innehåller följande punkter:

 1. Vad omfattar denna policy om skydd av personuppgifter?
 2. Vilken personlig information samlar KlarPris in om mig?
 3. Hur behandlas Cookies?
 4. Hur använder KlarPris mina personuppgifter?
 5. Delar KlarPris mina personuppgifter med andra?
 6. Hur behandlar och sparar KlarPris mina personuppgifter?
 7. Hur länge sparar KlarPris mina personuppgifter?
 8. Ändringar av användarvillkor och integritetspolicy
 9. Vem kan jag kontakta om jag har frågor eller problem?

 

1. Vad omfattar denna policy om skydd av personuppgifter?

Denna policy om skydd av personuppgifter beskriver hur KlarPris (även beskrivet som ”vi” och ”oss”) använder personuppgifter i samband med:

 1. Besök på KlarPris hemsida
 2. Användning av Inköpsportalen
 3. KlarPris processer för marknadsföring

 

2. Vilken personlig information samlar KlarPris in om mig?

Den information vi samlar in om kunden hjälper oss att förbättra och anpassa vår produkt och våra hemsidor. Dessa typer av information samlar vi in:

 1. Information som du ger oss: Vi tar emot och sparar den information som du skriver in på vår hemsida och på Inköpsportalen. Detta kan till exempel vara kontaktuppgifter om du bokar en demo, samt den information du har skrivit in under ”användarprofil” på Inköpsportalen. Vi använder bland annat denna information till att ge support.
 2. Automatisk information: Vissa typer av information tar vi emot automatiskt när du besöker våra hemsidor. Till exempel använder vi ”cookies” på våra hemsidor, vilket bland annat ger oss anonym information om vilken slags enhet och webbläsare du besöker vår hemsida från.
 3. Nyhetsbrev: Vi använder web beacons för att göra våra nyhetsbrev relevanta och för att skapa mervärde för dig. En web beacon är ett litet objekt som låter oss se om du har mottagit vår e-mail, om du öppnar den, samt om du eventuellt klickar på en länk i nyhetsbrevet.
 4. Information från samarbetspartners: Vi tar ibland emot information från våra samarbetspartners. Klicka här för att se exempel på våra samarbetspartners och vilken slags data vi tar emot från dem.

 

3. Hur behandlas Cookies?

Cookies är små textfiler som sparas av din webbläsare när du använder webbplatser. Du kan styra hur webbplatser använder cookies genom att konfigurera din webbläsares inställningar (se din webbläsares hjälpfunktion för att läsa mer om cookie-kontroller). Observera att om du inaktiverar cookies fullständigt, fungerar KlarPris hemsida möjligtvis inte optimalt för dig. Bland annat kan hemsidan inte komma ihåg dina inloggningsuppgifter till Inköpsportalen. Därför rekommenderar vi att du låter cookies vara aktiverat. Läs vår cookiepolicy.

 

4. Hur använder KlarPris mina personuppgifter?

KlarPris använder de personuppgifter som vi samlar in om dig till följande ändamål:

 1. Till att uppfylla ett kontrakt eller vidta åtgärder i samband med ett kontrakt (detta är oftast i samband med att du skapar en användare och accepterar våra användarvillkor)
 2. Till att bekräfta din identitet
 3. Till att ta emot betalningar
 4. Till att skicka nödvändig information (till exempel angående betalningar eller utgång av din prenumeration), samt nyhetsbrev
 5. Till att erbjuda kundservice eller support

 

5. Delar KlarPris mina personuppgifter med andra?

Vi delar dina personuppgifter med databearbetare (underleverantörer) och vid några tillfällen med dataansvariga (samarbetspartners).

 1. Underleverantörer: Vi delar dina personuppgifter med företag som hjälper oss med att driva vår verksamhet genom att behandla personuppgifter på uppdrag av KlarPris. De företagen omfattar betaltjänstföretag, nyhetsplattformar samt CRM-system. Alla våra underleverantörer är föremål för ett avtal om databehandling som säkrar att de behandlar din data ansvarsfullt och i enlighet med gällande lagar. Du kan få en överblick över våra underleverantörer och vilka personuppgifter de tar emot genom att klicka här.
 2. Samarbetspartners: Våra samarbetspartners är ofta producenter och grossister som säljer produkter via Inköpsportalen. Med dem delar vi till exempel med oss av data, om du önskar att skapa ett konto hos en grossist. Klicka här för att se vilka samarbetspartners vi kan skicka dina personuppgifter vidare till, om du ber oss att göra det.

Ditt godkännande: Du kommer alltid att få ett godkännandeavtal skickat till dig, om vi önskar att använda din information på andra sätt än det vi beskrivit i denna integritetspolicy eller i våra användarvillkor. Vi kommer givetvis inte använda din personliga information till andra ändamål än det som är beskrivet här, om vi inte mottager ditt godkännande.

 

6. Hur behandlar och sparar KlarPris mina personuppgifter?

 

Är mina personuppgifter säkra?

Vi är medvetna om att säkerheten av dina personuppgifter är viktig. Vi använder därför både administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsfunktioner för att skydda dina personuppgifter.

 

Var sparar KlarPris mina personuppgifter?

Dina personuppgifter och filer sparas på KlarPris servrar, på servrarna hos de företag som levererar tjänster till oss, samt hos de samarbetspartners du ber oss om att dela data med.

 

Överför KlarPris mina personliga upplysningar över landgränser?

Vi kan överföra dina personuppgifter till andra land i enlighet med gällande lagar.

 

Vilka rättigheter har jag angående mina personuppgifter, och hur kan jag utöva mina rättigheter?

Enligt lagstiftning har du rätt att be oss om en kopia av din personliga information, att rätta i dina personuppgifter, samt att ta bort eller begränsa (stoppa någon aktiv) behandling av dina personuppgifter. Utöver detta har du rätt till att få dina personuppgifter utlämnade i ett strukturerat, maskinläsbart format.

Du kan göra motstånd mot behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter (särskilt ifall vi inte behöver behandla dina personuppgifter för att uppfylla ett avtalsenligt eller annat juridiskt krav, eller om vi använder dina personuppgifter till direkt marknadsföring).

Dessa rättigheter kan bli begränsade om det vid uppfyllelsen av din begäran skulle betyda att en annan persons personuppgifter blir avslöjade, eller om du ber oss om att ta bort personuppgifter som vi enligt gällande lag ska lagra, eller har övertygande legitima intressen att lagra (till exempel för att förhindra svindel).

Om du vill utöva någon av dina rättigheter, kan du kontakta oss via uppgifterna nedan. Dessutom kan du redigera dina personuppgifter på Inköpsportalen genom att gå till din ”användarprofil”.

Om du har olösta problem har du rätt att rapportera dem till EU eller en annan dataskyddsmyndighet där du bor, arbetar eller där du anser att där kan ha förekommit en potentiell överträdelse.

 

Dra tillbaka ditt godkännande eller på annat sätt göra motstånd mot direkt marknadsföring

Du har när som helst rätt att välja bort direkt marknadsföring eller profilering som vi utför till direkt marknadsföring genom att klicka på bortvalslänken nederst i våra nyhetsbrev, eller genom att kontakta oss via de uppgifter som står skrivet i slutet av denna policy.

 

7. Hur länge sparar KlarPris mina uppgifter?

När du skapar en profil på Inköpsportalen behandlar och sparar vi de flesta av dina personuppgifter så länge du är aktiv och använder dig av plattformen. När du stänger ner ditt konto börjar vi efter 90 dagar att ta bort vissa uppgifter som vi inte längre har en företagsrelaterad anledning att behålla, som till exempel ditt lösenord och dina betalningsuppgifter. Vi bevarar dock oftast personuppgifter i enlighet med våra kontrakt och företagstransaktioner med dig i 5 år efter din senaste interaktion med oss.

Vi behandlar personuppgifter till marknadsföringsändamål tills du ber oss om att sluta, samt i en kort period därefter (för att ge oss möjlighet för att genomföra din begäran). Vi upprätthåller också en permanent registrering av att du har bett oss om att inte skicka direkt marknadsföring till dig, eller om att behandla dina uppgifter, så att vi kan respektera din begäran även i framtiden.

 

8. Ändringar av användarvillkor och integritetspolicy

Om du väljer att besöka våra hemsidor är ditt besök och eventuella tvister om sekretess baserade på denna policy, våra användarvillkor samt den svenska lagstiftningen. Vår verksamhet ändrar sig löpande, och det gör även vår integritetspolicy och våra användarvillkor. Därför bör du regelbundet checka vår hemsida för att hålla dig uppdaterad på de senaste ändringarna. Såvida inte annat är angivet gäller vår nuvarande integritetspolicy för alla personuppgifter vi har om dig.

 

9. Vem kan jag kontakta om jag har frågor eller problem?

Om du har frågor, problem eller önskar att skydd av personuppgifter kan du komma i kontakt med vår dataskyddsansvarige Jens Davidsen på jens@klarpris.dk.