KlarPris underleverantörer

Senast uppdaterad: 25.01.2022.

 

Här finner du en överblick över våra underleverantörer, samt den data varje underleverantör har tillgång till. Observera att det inte är alla våra underleverantörer som mottager personrelaterade data. Alla våra underleverantörer levererar en service, som vi tror är nödvändig för att kunna leva upp till det avtal du ingår när du registrerar dig.

 

ACTIVECAMPAIGN (NYHETSBREV)

 • Namn
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Företagsnamn
 • Källa (Vilken samarbetspartner använder kunden t ex Orderstyrning.).
 • Rating (Kundens andelstal. Detta är uträknat av en algoritm)
 • Typ av tillgång till KlarPris
 • Aktiviteter med hänsyn till marknadsföring (tex. “öppnat x e-mail” eller “har klickat på x link i x e-mail).

 

E-CONOMIC (FAKTURERING)

 • Det sparas ingen persondata på denna plattformen.

 

EVERNOTE (INTERNE VIRKSOMHEDSNOTER)

 • Det förekommer oftast inte någon persondata på denna plattformen. Vi har dock valt att ta med den, då kundnamn och eventuella kontaktuppgifter kan förekomma om det blir skrivet en anteckning om dem. Det kan till exempel vara en påminnelse om att kontakta dem.

 

HOTJAR (WEBSITE-OVERVÅGNING)

 • Det sparas ingen persondata på denna plattformen.

 

MAILCHIMP (NYHEDSBREVE)

 • Namn
 • E-mail
 • Status (detta innebär om kunden prenumererar på nyhetsbrevet eller inte)
 • Källa (detta innebär den samarbetspartner som kunden eventuellt använder, t.ex. Comfort)
 • Rating (detta innebär kundens beställningsstatistik. Detta fastställs av en algoritm)

 

MICROSOFT (HOSTING)

 • Namn
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Lösenord till KlarPris
 • Källa (Vilken samarbetspartner använder kunden t ex Orderstyrning.).
 • Rating (Kundens andelstal. Detta är uträknat av en algoritm)
 • Företagsnamn
 • Telefonnummer til verksamheten
 • Organisationsnummer

 

PIPEDRIVE (CRM-SYSTEM)

 • Namn
 • E-mail
 • Telefonnummer

 

PLECTO (PRÆSENTATION AF DATA)

 • Företagsnamn
 • Företagsrating
 • Användarnamn
 • Användarrating

 

RECURLY (FAKTURERING)

 • Namn
 • E-mail
 • Kontaktperson
 • Telefonnummer
 • Företagsadress
 • Organisationsnummer

 

REVISO (FAKTURERING)

 • E-mail
 • Namn
 • Telefonnummer

 

SIGNIFLY (HOSTING)

 • Det sparas ingen persondata på denna plattformen.

 

SLACK (IINTERN KOMMUNIKATION I FÖRETAGET)

 • Det förekommer oftast inte någon persondata på denna plattformen. Vi har dock valt att ta med den, då kundnamn och eventuella kontaktuppgifter kan förekomma om en medarbetare i KlarPris ska vidarebefordra information om en kund till en annan medarbetare.

 

TEAMVIEWER (SUPPORT)

 • Namn
 • E-mail
 • Interna supportanteckningar

 

TRELLO (FÖRETAGSLISTER)

 • Det förekommer oftast inte någon persondata på denna plattformen. Vi har dock valt att ta med den, då en kunds namn kan förekomma om en medarbetare i KlarPris har en uppgift relaterad till en specifik användare eller ett företag. Om så är fallet, kan kundens namn och tillhörande företag stå skrivet i systemet.

 

ZAPIER (VERKTYG FÖR AUTOMATION AV INTERNA PROCESSER)

 • Namn
 • E-mail
 • Status (detta innebär om kunden är registrerad eller avregistrerad)
 • Källa (detta innebär den samarbetspartner som kunden använder, t.ex. Comfort)
 • Rating (detta innebär kundens beställningsstatistik. Detta fastställs av en algoritm)

 

ZENDESK (SUPPORT)

 • Namn
 • E-mail
 • Interna anteckningar (med detta menas bland annat status på supportärendet)

 

Alla våra underleverantörer omfattas av ett databehandlingsavtal, som säkrar att de behandlar din data med respekt, och i enlighet med gällande lagar.