KlarPris underleverantörer

 

Här finner du en överblick över våra underleverantörer, samt den data varje underleverantör har tillgång till. Observera att det inte är alla våra underleverantörer som mottager personrelaterade data. Alla våra underleverantörer levererar en service, som vi tror är nödvändig för att kunna leva upp till det avtal du ingår när du registrerar dig.

 

E-CONOMIC (FAKTURERING)

 • Det sparas ingen persondata på denna plattformen.

 

EVERNOTE (INTERNE VIRKSOMHEDSNOTER)

 • Det förekommer oftast inte någon persondata på denna plattformen. Vi har dock valt att ta med den, då kundnamn och eventuella kontaktuppgifter kan förekomma om det blir skrivet en anteckning om dem. Det kan till exempel vara en påminnelse om att kontakta dem.

 

HOTJAR (WEBSITE-OVERVÅGNING)

 • Det sparas ingen persondata på denna plattformen.

 

MAILCHIMP (NYHEDSBREVE)

 • Namn
 • E-mail
 • Status (detta innebär om kunden prenumererar på nyhetsbrevet eller inte)
 • Källa (detta innebär den samarbetspartner som kunden eventuellt använder, t.ex. Comfort)
 • Rating (detta innebär kundens beställningsstatistik. Detta fastställs av en algoritm)

 

MICROSOFT (HOSTING AF INKÖPSPORTALEN)

 • Namn
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Lösenord till Inköpsportalen
 • Källa (detta innebär den samarbetspartner som kunden eventuellt använder, t.ex. Comfort)
 • Rating (detta innebär kundens beställningsstatistik. Detta fastställs av en algoritm)

 

PIPEDRIVE (CRM-SYSTEM)

 • Namn
 • E-mail
 • Telefonnummer

 

PLECTO (PRÆSENTATION AF DATA)

 • Företagsnamn
 • Företagsrating
 • Användarnamn
 • Användarrating

 

SIGNIFLY (HJEMMESIDE-HOSTING)

 • Det sparas ingen persondata på denna plattformen.

 

SLACK (INTERN KOMMUNIKATION I VIRKSOMHEDEN)

 • Det förekommer oftast inte någon persondata på denna plattformen. Vi har dock valt att ta med den, då kundnamn och eventuella kontaktuppgifter kan förekomma om en medarbetare i KlarPris ska vidarebefordra information om en kund till en annan medarbetare.

 

TEAMVIEWER (SUPPORT-SYSTEM)

 • Namn
 • E-mail
 • Interna supportanteckningar

 

TRELLO (VIRKSOMHEDENS TO-DO-LISTER)

 • Det förekommer oftast inte någon persondata på denna plattformen. Vi har dock valt att ta med den, då en kunds namn kan förekomma om en medarbetare i KlarPris har en uppgift relaterad till en specifik användare eller ett företag. Om så är fallet, kan kundens namn och tillhörande företag stå skrivet i systemet.

 

ZAPIER (VÆRKTØJ TIL AUTOMATION AF INTERNE PROCESSER)

 • Namn
 • E-mail
 • Status (detta innebär om kunden är registrerad eller avregistrerad)
 • Källa (detta innebär den samarbetspartner som kunden använder, t.ex. Comfort)
 • Rating (detta innebär kundens beställningsstatistik. Detta fastställs av en algoritm)

 

ZENDESK (SUPPORT-SYSTEM)

 • Namn
 • E-mail
 • Interna anteckningar (med detta menas bland annat status på supportärendet)

 

Alla våra underleverantörer omfattas av ett databehandlingsavtal, som säkrar att de behandlar din data med respekt, och i enlighet med gällande lagar.