KlarPris expanderar och flyttar till större lokaler i Köpenhamns charmerande stadsdel, Christianshavn.

09.07.2018

Du har kanske märkt det – det går bra för KlarPris.

Det har gått snabbt de senaste månaderne och vi har utvidgat antalet anställda med 50 %. Det betyderatt lokalerna på Gothersgade har blivit för små, och vi flyttar därför ut på Christianshavn i mitten av juli och får mer än 300 m2 att röra oss på.

 

”Vi har anställt många nya medarbetare den senaste tiden, och vi är ännu inte färdiga. Vi såg det därför som en nödvändighet att hitta nya lokaler. Med den storlek vi har nu, har det också känts viktigt att få vårt eget ställe” – talesman, grundare och VD, Jens Davidsen.

 

Vårt huvudkontor kommer framöver att ligga på Langebrogade 6A, 1411 Copenhagen.